Địa chỉ trụ sở : 126 Bùi Dương Lịch, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ CN Hà Tĩnh: Số 02 Vũ Quang, P. Trần Phú, Tp Hà Tĩnh

Tổng kho Hà Tĩnh: Bến Xe mới – Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Hotline: 0886 999 222   

Website: noithathago.com   

Email: noithathago@gmail.com